zuid west friesland

Zuid West Friesland

ZWF
Bergsma Bouw Bolsward
JB Design Fryslan
Bolsward Sneek broerekerk Bolsward Monsma State Bolsward Sneek Stadhuis Bolsward drieposten Hindeloopen Workum Ijlst
Afsluitdijk swf online.nl

-----Welkom-----

Vanaf de Afsluitdijk via de A7 "de poort van Friesland de gemeente "Súdwest-Fryslân" Zuid West Friesland .

Een bruisende gemeente met jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Fiets Elfstedentocht op pinkstermaandag,
Heamieldagen in de laatste week van juni, en natuurlijk de Sneekweek in augustus.

....Het forum van Zuid West Friesland....

-----Welcom-----

From the Afsluitdijk via the A7 "the gate of Friesland the commune "Súdwest-Fryslân" Zuid West Friesland .

A bustling municipality with annual events such as the bicycle elfstedentocht on Pinkster Monday, Heamieldagen in the last week of June
and of course the Sneek sail week in August.

....The forum of South West Friesland....